Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 4:26 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 4

arki Yooxanaa 4:26 macnaha guud