Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 2:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo uma baahnayn in laga marag furo dadka, waayo, isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 2

arki Yooxanaa 2:25 macnaha guud