Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 2:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi, Macbudkan dumiya, oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 2

arki Yooxanaa 2:19 macnaha guud