Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 19:37 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Qorniin kale wuxuu leeyahay, Way arki doonaan kii ay wareemeen.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 19

arki Yooxanaa 19:37 macnaha guud