Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 18:23 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ciise ayaa ugu jawaabay, Haddii aan si xun u hadlay, xumaanta ka marag fur, haddaan si wanaagsan u hadlayse, maxaad ii dharbaaxaysaa?

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 18

arki Yooxanaa 18:23 macnaha guud