Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 16:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ciise ayaa garanayay inay doonayeen inay wax weyddiiyaan, oo wuxuu ku yidhi, Ma waxaad isweyddiinaysaan xaalkan aan idhi, In yar dabadeed i arki maysaan, oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan?

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 16

arki Yooxanaa 16:19 macnaha guud