Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 15:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin waxyaalahaas oo dhan waxay idiinku samayn doonaan magacayga aawadii, maxaa yeelay, waxaanay garanayn kii i soo diray.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 15

arki Yooxanaa 15:21 macnaha guud