Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 1

arki Yooxanaa 1:3 macnaha guud