Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 5:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ha iska cabanina, walaalayaalow, yaan laydin xukumine. Bal ogaada, xaakinku albaabbada hortooduu taagan yahaye.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 5

arki Yacquub 5:9 macnaha guud