Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 2:24 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaad garanaysaan in nin shuqullo lagu caddeeyo inuu xaq yahay oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 2

arki Yacquub 2:24 macnaha guud