Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 2:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Walaalahayow, iimaanka Rabbigeenna Ciise Masiix kan ammaanta leh eexasho ha ku haysanina.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 2

arki Yacquub 2:1 macnaha guud