Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin haddii midkiin xigmad u baahan yahay, ha ka baryo Ilaah, kan kulli si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan canaanan, oo waa la siin doonaaye.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 1

arki Yacquub 1:5 macnaha guud