Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 1:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Walaalahayow, kolkaad jirrabaaddo kala cayncayn ah kala kulantaan, kulli farxad u tirsada,

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 1

arki Yacquub 1:2 macnaha guud