Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 1:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Mid kasta waxaa jirraba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 1

arki Yacquub 1:14 macnaha guud