Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 3:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaad nin bidci ah mar iyo laba waanisid dabadeed ka leexo,

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 3

arki Tiitos 3:10 macnaha guud