Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 2:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Addoommaduna waa inay sayidyadooda ka dambeeyaan, oo ay wax kasta kaga farxiyaan, oo ayan la murmin,

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 2

arki Tiitos 2:9 macnaha guud