Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

laakiinse waa inuu ahaado mid martida soo dhoweeya, oo wanaag jecel, oo feeyigaan, oo xaq ah, oo quduus ah, oo iscelin kara;

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 1

arki Tiitos 1:8 macnaha guud