Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sababtaas daraaddeed ayaan Kereetee kaaga dhex tegey inaad hagaajisid waxyaalaha hadhay iyo inaad waayeello magaalo walba ka dooratid sidaan kuugu amray,

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 1

arki Tiitos 1:5 macnaha guud