Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waxaan warqaddan u qorayaa Tiitos oo ah wiilkayga runta ah xagga iimaanka inaga dhexeeya. Nimco iyo nabadu ha kaaga yimaadeen Ilaaha Aabbaha ah iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 1

arki Tiitos 1:4 macnaha guud