Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

laakiinse wakhtiyadiisii goonida ahaa uu hadalkiisii ku muujiyey wacdigii laygu ammaaneeyey sida Ilaaha Badbaadiyeheenna ahu u amray,

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 1

arki Tiitos 1:3 macnaha guud