Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tiitos 1:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigoo Bawlos ah oo Ilaah addoon u ah, Ciise Masiixna rasuul u ah, siday yihiin iimaanka kuwa Ilaah doortay iyo aqoonta runta oo ah xagga cibaadada,

akhri dhamaystiran cutubka Tiitos 1

arki Tiitos 1:1 macnaha guud