Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 6:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda, in, sidii Masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta Aabbaha, aan innaguna sidaas oo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno.

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 6

arki Rooma 6:4 macnaha guud