Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 6:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Xubnihiinnana dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada, laakiin Ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwo ka soo noolaaday kuwii dhintay, xubnihiinnana Ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada.

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 6

arki Rooma 6:13 macnaha guud