Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 5:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

rajaduna inama ceebayso, maxaa yeelay, jacaylka Ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubmay, oo waxaa ku shubay Ruuxa Quduuska ah oo layna siiyey.

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 5

arki Rooma 5:5 macnaha guud