Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 2:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

In alla intii sharcila'aan dembaabtay, sharcila'aan bay halligmi doonaan, oo in alla intii sharciga hoostiisa ku dembaabtayna, sharcigaa lagu xukumi doonaa;

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 2

arki Rooma 2:12 macnaha guud