Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 10:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii rumaysta isaga, ceeboobi maayo.

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 10

arki Rooma 10:11 macnaha guud