Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 6:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh, Sayidkayaga quduuskaa oo runtahow, ilaa goormaadan xukumayn oo aadan dhiigayaga nooga aarayn kuwa dhulka jooga?

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 6

arki Muujintii 6:10 macnaha guud