Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 5:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo carshiga badhtankiisii iyo afarta xayawaan iyo odayaasha badhtankoodii waxaan ku arkay Wan taagan oo ah sida mid la gowracay oo leh toddoba gees iyo toddoba indhood oo ah toddobada Ruux oo Ilaah, oo loo soo diray dunida oo dhan.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 5

arki Muujintii 5:6 macnaha guud