Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 5:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo samada, iyo dhulka dushiisa, iyo dhulka hoostiisa laguma arag mid awooda inuu kitaabka kala bixiyo ama eego.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 5

arki Muujintii 5:3 macnaha guud