Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 5:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo waxaad iyagii ka dhigtay inay Ilaaheenna u ahaadaan boqortooyo iyo wadaaddo; oo iyana dhulka ayay wax ku xukumi doonaan.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 5

arki Muujintii 5:10 macnaha guud