Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 3:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

In alla inta aan jeclahay waan canaantaa oo edbiyaa, sidaas daraaddeed qiiro yeelo oo toobadkeen.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 3

arki Muujintii 3:19 macnaha guud