Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 22:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo haddana waxay igu tidhi, Iska jir oo saas ha yeelin, waayo, anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo nebiyada walaalaha ah iyo kuwa xajiya erayada kitaabkan; haddaba Ilaah caabud.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 22

arki Muujintii 22:9 macnaha guud