Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 2:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin wax baan kuu haystaa, waayo, jacaylkaagii hore waad ka tagtay.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 2

arki Muujintii 2:4 macnaha guud