Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 18:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo waxay odhan doonaan, Waxaa hoogtay oo hoogtay magaalada weyn, tii qabi jirtay dhar wanaagsan, iyo dhar guduudan, iyo dhar cas, oo ku sharraxnaan jirtay dahab, iyo dhagaxyo qaali ah, iyo luul.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 18

arki Muujintii 18:16 macnaha guud