Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 16:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waayo, iyagu waxay daadiyeen dhiiggii quduusiintii iyo nebiyadii, oo adiguna waxaad ka waraabisay dhiig; waayo, way istaahilaan.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 16

arki Muujintii 16:6 macnaha guud