Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 14:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwanu waa kuwii aan naagaha ku nijaasoobin; waayo, iyagu waa daahir; kuwanu waa kuwa Wanka u raaca meel alla meeshuu tagoba. Kuwan waxaa laga soo iibsaday dadka inay midhaha ugu horreeya u noqdaan Ilaah iyo Wankaba.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 14

arki Muujintii 14:4 macnaha guud