Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 28:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 28

arki Matayos 28:20 macnaha guud