Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 25:46 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwanuna waxay geli doonaan taqsiirta weligeed ah, kuwa xaqa ahuse waxay geli doonaan nolosha weligeed ah.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 25

arki Matayos 25:46 macnaha guud