Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 25:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waana baqay, oo intaan tegey ayaan talantigaagii dhulka ku qariyey. Bal eeg, waa kan kaagii.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 25

arki Matayos 25:25 macnaha guud