Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 20:34 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ciise intuu u naxariistay ayuu indhahooda taabtay oo kolkiiba wax bay arkeen, wayna raaceen.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 20

arki Matayos 20:34 macnaha guud