Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 20:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin Ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Garan maysaan waxaad weyddiisanaysaan. Ma karaysaan inaad ka cabtaan koobka aan ku dhowahay inaan ka cabbo, iyo in laydinku baabtiiso baabtiiska laygu baabtiisay? Waxay ku yidhaahdeen, Waannu karaynaa.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 20

arki Matayos 20:22 macnaha guud