Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 18:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, Wiilka Aadanahu wuxuu u yimid inuu badbaadsho kii lumay.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 18

arki Matayos 18:11 macnaha guud