Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 17:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markay buurta ka soo degayeen, Ciise ayaa amray oo wuxuu ku yidhi, Ninna ha u sheegina wixii aad aragteen intaanu Wiilka Aadanahu kuwii dhintay ka soo sara kicin.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 17

arki Matayos 17:9 macnaha guud