Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 13:54 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo markuu waddankiisa yimid, ayuu sunagoggooda wax ku baray, sidaa darteed way yaabeen oo yidhaahdeen, Ninkanu xaggee buu ka helay xigmaddan iyo shuqulladan xoogga leh?

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 13

arki Matayos 13:54 macnaha guud