Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Matayos 12:29 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ama qof sidee buu kan xoog leh gurigiisa u geli karaa oo alaabtiisa u dhici karaa, haddaanu kolkii hore kan xoogga leh xidhin? Markaasuu gurigiisa dhici doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Matayos 12

arki Matayos 12:29 macnaha guud