Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 4:40 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, Maxaad sidaa ugu baqaysaan? Sidee baydnaan weli rumaysad u lahayn?

akhri dhamaystiran cutubka Markos 4

arki Markos 4:40 macnaha guud