Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 2:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dhawr maalmood dabadeed goortuu haddana Kafarna'um galay, waxaa la maqlay inuu guriga joogo.

akhri dhamaystiran cutubka Markos 2

arki Markos 2:1 macnaha guud