Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 16:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Rabbi Ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday, wuxuuna fadhiistay Ilaah midigtiisa.

akhri dhamaystiran cutubka Markos 16

arki Markos 16:19 macnaha guud