Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 13:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii guri fuushanuna yaanu guriga u soo degin oo gelin inuu wax ka soo qaato.

akhri dhamaystiran cutubka Markos 13

arki Markos 13:15 macnaha guud