Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 12:39 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo kursiyada hore oo sunagogyada, iyo meelaha hore oo diyaafadaha.

akhri dhamaystiran cutubka Markos 12

arki Markos 12:39 macnaha guud